NÖROLOJİK REHABİLİTASYON NEDİR ?

Nörolojik Rehabilitasyon, periferik ve merkezi sinir sisteminin hasarlandığı durumlarda yapılır. Travmalar, enfeksiyonlar, yapısal deformasyonlar, dolaşım problemi ile ortaya çıkan inme ve travma sonucu ortaya çıkan omurilik felci gibi gibi nörolojik hastalıklarda, nörolojik rehabilitasyon mutlaka yapılmalıdır. Hastanın yeniden olabilecek en üst fonksiyonel seviyeye ulaşması için birebir egzersiz çalışmaları ve nörolojik rehabilitasyonda yer alan çeşitli ekipmanları kullanarak rehabilitasyon süreci gerçekleşir.

Yeterli bir nörolojik muayene ve takip sonucu yapılacak olan nörolojik rehabilitasyon adı altındaki tedavi programı, mutlaka hastaya özgü olmalı ve bu program dahilinde hastanın iyileşme süreci çok yakından izlenmeli ve gerekiyorsa değişiklikler yapılmalıdır. Nörolojik rehabilitasyon programı ile hasta bir bütün olarak ele alınır ve fiziksel, duygusal ve sosyal olarak en üst seviyeye getirilmeye çalışılır. Hasta ne durumda olursa olsun rehabilitasyonun ilk gününden itibaren maksimum bağımsızlık seviyesine ulaşmak için iş-uğraşı terapisi başlar ve en üst düzey motivasyonla sürdürülür.

Hangi hastalıklarda nörolojik rehabilitasyon yapılmalıdır?

  • Dolaşım sistemi problemleri: Felç (İnme), geçici iskemik atak, beyin kanamaları,
  • Enfeksiyonlar: Menenjit, Ensefalitis, Çocuk felci ve omurilik hattında yer alan apseler,
  • Yapısal, travmatik veya nörömuskuler hastalıklar: Beyin ve omurilik tümorleri, nöropatiler, kas distrofileri (Myasthenia gravis ve Gullian-Barre gibi)
  • Fonksiyonel hastalıklar: aBşağrısı, nöbetsel durumlar, baş dönmesi ve nevralji gibi sinir ağrıları
  • Dejeneratif hastalıklar: Parkinson, MS, ALS, Huntington Kore ve Alzheimer hastalığı

Nörolojik Rehabilitasyon Ekibi kimlerden oluşur?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Fizyoterapist, Rehabilitasyon hemşiresi, İş-Uğraşı terapisti, Konuşma terapisti, Psikolog