ÜNİER İN KONTİNANS

2.4. Pelvik Taban Disfonksiyonu ve Fizyoterapisi Pelvik taban fonksiyon bozukluğu; üriner inkontinans, anal inkontinans, pelvik organ prolapsusu, miksiyon-defekasyon problemleri, cinsel problemler ve kronik ağrıya neden olabilmektedir (69) . Burada sadece üriner inkontinanstan ve üriner inkontinansın tedavisinde kullanılan fizyoterapi yaklaşımlarından olan pelvik taban kas eğitimi ve mesane eğitiminden bahsedilecektir. 

2.4.1. Üriner İnkontinans Uluslararası Kontinans Derneği üriner inkontinansı semptom olarak istemsiz idrar kaçırma şikayeti olarak tanımlamıştır (3) . İşaret olarak ise istemsiz idrar kaçışının değerlendirme sırasında gözlemlenmesidir ve bu kaçış üretral veya ekstraüretral olabilir. Stres ve urgency üriner inkontinans kadınlarda idrar kaçışının en yaygın iki tipidir. İdrar kaçışının tipi kadın tarafından ne söylendiğine (semptomlar), klinisyen tarafından ne gözlendiğine (işaretler) ve ürodinamik çalışmalara dayanarak sınıflandırılır (3,4) .

 2.4.1.1. Stres üriner inkontinans Eğer bir kadın efor veya fiziksel zorlanma veya öksürme veya hapşırma ile istemsiz idrar kaçırma şikayeti bildiriyor (semptom), veya klinisyen idrar kaçışını bu zorlanmalar ile eş zamanlı gözlemliyorsa (işaret) bu durum “stres üriner inkontinans” olarak adlandırılır (3) . Ürodinamik çalışmalar intra-abdominal basınçta artış sırasında istemsiz idrar kaçışı gösteriyor ancak kaçış bir detrüsör kas kontraksiyonundan kaynaklanmıyorsa bu durum “ürodinamik stres inkontinans” olarak adlandırılır

İNKONTİNANSIN GENEL SEBEPLERİ

 Konjenital anomaliler·  Sinir sisteminin yaralanma ve hastalıkları·  Mesanenin kendi anormallikleri· - kas - konnektif doku - inervasyon * duyusal afferentler * somatosensör kontrol ve sfinkterin koordinasyonu  Alt üriner sistemin konnektif dokusu·  Yaşlanma· KADINLARDA İNKONTİNANSIN SPESİFİK NEDENLERİ  Gerçek stres üriner inkontinans· - üretral zayıflık - vajinal relaksasyon  Spesifik katkıda bulunan faktörler· - pelvik taban anatomisi, levator hiatus, kas boyut ve gücü - doğum ve maternal yaralanma - üretranın vajinal desteği - yaşlanma  Menopoz·